www.teamsoftware.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale. Detalii

Accept cookie-uri Nu accept cookie-uri

 

SSMSERVICII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

PPRO RISC S.R.L. isi desfasoara activitatea in domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si a Normelor Metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în baza certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie nr. 0600/10.10.2010.

Principalele activitati de prevenire si protectie desfasurate sunt urmatoarele:

 1. oferirea consultantei de specialitate Beneficiarului astfel :
  • informarea Beneficiarului cu privire la modificarile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ori de cate ori este cazul, prin asigurarea materialelor respective pe suport magnetic sau sub forma de informare scrisa, brosuri, publicatii etc.
  • verificarea/controlul lunar al locurilor/posturilor de munca si informarea beneficiarului in scris, asupra stadiului activitatii de prevenire si protectie existent la data preluarii activitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin prezentarea unui „Raport scris” care sa contină neconformităţile cu legislaţia in domeniu si masurile ce trebuie intreprinse pentru eliminarea disfunctionalitatilor constatate;
  • monitorizarea activitatilor specifice desfasurate, executarea instruirii introductiv generale la angajare, in limita a 2(doua) instruiri pe luna si completarea corespunzătoare a fişelor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  • consilierea Beneficiarului in toate problemele care vizeaza imbunatatirea continua a conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca, a imbolnavirilor profesionale si reprezentarea acestuia in fata organelor de control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca;
 2. intocmirea actelor decizionale ale conducerii pentru activitatile de prevenire si protectie;
 3. elaborarea documentelor necesare pentru instruirea lucratorilor in domeniul ssm:
  • tematica instruirii introductiv generale a lucratorilor ;
  • tematica instruirii la locul de munca a lucratorilor;
  • tematica instruirii periodice a lucratorilor.
 4. elaborarea planului tematic anual de instruire;
 5. elaborarea tematicii de instruire periodica, sub forma de materiale scrise, care se predau conducatorilor locurilor de munca pentru informarea si instruirea lucratorilor;
 6. efectuarea instruirii introductiv generale de securitate si sanatate in munca la angajare ;
 7. completarea fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu datele lucratorilor şi continutul instruirii introductiv generale;
 8. testarea cunostintelor asimilate la instruirea introductiv generala si testarea anuala a lucratorilor, pe baza de chestionare tip grila/teste de verificare;
 9. participarea şi avizarea angajarii personalului din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, daca acesta corespunde postului respectiv;
 10. asigurarea consultanţei de specialitate în ceea ce priveşte efectuarea de catre conducatorii locurilor de munca a instructajului la locul de muncă şi a instruirilor periodice;
 11. efectuarea controlului lunar al tuturor locurilor de muncă/posturilor de lucru, pentru a urmari respectarea intocmai a legislaţiei în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă, a masurilor stabilite prin planul de prevenire si protectie, in scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 12. prezentarea de rapoarte scrise Beneficiarului pentru fiecare control efectuat, cu deficienţele/neregulile constatate la locurile de munca;
 13. propunerea de sancţiuni şi stimulente ce se vor aplica/acorda lucratorilor pentru modul în care acestia respectă masurile de prevenire si protectie;
 14. elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea periodica a lucratorilor;
 15. identificarea pericolele si evaluarea riscurile pentru locurile de munca (la solicitare, la pretul negociat);
 16. elaborarea, pe baza identificarii factorilor de risc, a Normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP);
 17. intocmirea planului de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;
 18. cercetarea accidentele de munca (la solicitare, la pretul negociat);
 19. monitorizarea starii de sanatate a angajatilor, prin evidenta controalelor medicale periodice si a examenelor medicale la angajare;
 20. elaborarea documentatiei necesara pentru constituirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (daca este cazul);
 21. oferirea de consultanţă Beneficiarului pentru evidenţa accidentelor de muncă si imbolnavirilor profesionale;
 22. participarea la cercetarea împrejurărilor producerii evenimentelor, oferind consultanta in acest sens;
 23. asigurarea prezenţei unui reprezentant al societatii la sediul Beneficiarului sau la punctele sale de lucru din teritoriu, ori de câte ori este nevoie.